basılmaq

basılmaq
1. «Basmaq»dan məch. Biz işdən çıxanda «Molla Nəsrəddin»in birinci nömrəsinin min ədədi basılıb tamam oldu. C. M..
2. t-siz. Məğlub olmaq. Düşmən basılandan sonra Giziroğlu başında atlısı geri qayıtdı. «Koroğlu». Yarışda basılmamaq üçün hamımız cidd-cəhdlə işə girişməliyik. S. Rəh..
3. t-siz. Çuxura düşmək, çökmək. Uzun zaman əzələlər fəaliyyətsiz qaldıqda, insan bədəninin forması dəyişir və təndürüstlüyü pozulub, donqarlıq əmələ gəlir, qarın qabağa çıxır, döş basılır və s. Babayev.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • basılma — «Basılmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • damğalanmaq — məch. 1. Damğa basılmaq, damğa vurulmaq, damğa aləti ilə nişan vurulmaq. // Möhür basılmaq. 2. məc. Ləkə vurulmaq, rüsvay edilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhürlənmək — məch. 1. Möhür basılmaq, möhür vurulmaq. Attestat möhürləndi. Protokol möhürləndi. – Üç kağız yazdılar, möhürləndi. Qant.. 2. Bir şeyin müəyyən vaxt bağlı qalmağı üçün ağzına möhür vurulmaq, möhür basılmaq. <Daşdəmir:> İkinci təklif budur… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alt — is. 1. Bir şeyin aşağı hissəsi, üstünün əks tərəfi, səth üzərinə qoyulan tərəfi. Qənddanın altı. Dibçəyin altı. Qutunun altı. Çəlləyin altı qopdu. // Örtülü bir şeyin üst tərəfinin əksi, aşağısındakı yer. Damın altı. Talvarın altı. Ağacın altında …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • arxa — is. 1. İnsanın, heyvanın dalı, kürəyi, beli. Arxasına yükləmək. Arxasını çevirmək. Arxası üstə yerə gəlmək. – Qız arxası üstə uzanıb kitab oxuyurdu. N. N.. Tutulanların ikisinin arxasında iri şələ vardı. Ə. Vəl.. Arxa çevirmək – dal çevirmək, üz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ayaqlanmaq — 1. məch. Tapdalanmaq, tapdalanıb əzilmək, ayaq altında əzilmək, məhv edilmək, xarab edilmək. // Ayaqla basılmaq, sıxılmaq; ayaqla vurulmaq, əzişdirilmək, ayaq altına salınıb döyülmək. 2. t siz. Ayağa qalxmaq, yerimək. Meşələrin içində, dağların… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • basdalanmaq — bax basılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bilmək — f. 1. Bir şey haqqında məlumatı olmaq, xəbərdar olmaq, vaqif olmaq. Mən bunu çoxdan bilirdim. Bu xüsusda mən heç bir şey bilmirəm. Bilirsənsə, gəl söylə. Mən sənin fikrini bilmək istərdim. – Ey dil, aman dı, sirrini biganə bilməsin. M. Ə. S.. Qoy …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bombalanmaq — məch. Bombaya basılmaq, bomba ilə vurulmaq, üzərinə bomba atılıb dağıdılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dal — 1. is. 1. Bədənin boyundan tutmuş omba sümüyünə qədər olan arxa hissəsi; kürək. Küçə ilə bir hambal, bir tay dalında keçir. C. M.. // Heyvanların bədənlərinin yuxarı hissəsi, beli. Qatırın dalına yük yükləmək. Atın dalına minmək. 2. Əks tərəf,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”